Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Newsletter
Cum sa...

Prezentarea proiectului

 

Scoala dupa scoala - primul pas pentru succesul scolar si profesional

 

Proiectul “Scoala dupa scoala – primul pas pentru succesul scolar si professional” este implementat de catre Fundatia Roma Education Fund Romania, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Centrul Romilor “Amare Rromentza” si Centrul Cultural al Romilor “O Del Amenca”, in perioada August 2010 – August 2013.


Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii scolare (reducerea abandonului scolar timpuriu, imbunatirea rezultatelor scolare, imbunatatirea frecventei scolare) pentru 2000 de copii din ciclul scolar primar, aflati in risc de parasire timpurie a scolii, din 3 regiuni de dezvoltare (Nord –Est, Centru, Sud – Muntenia).
 
 
Obiective specifice 
 
 1. Prevenirea parasirii timpurii a scolii la nivelul invatamantului primar prin programe “Scoala dupa scoala”, educatie remedial si invatare asistata pentru un numar de 2000 de copii din 50 de scoli, la nivelul a trei regiuni de dezvoltare, pe o perioada de trei ani, contribuind in acest fel la dezvoltarea resursei umane si cresterea competitivitatii;
 2. Imbunatatirea rezultatelor si a frecventei scolare pentru 2000 de copii, prin servicii de support educational, astfel incat sa se asigure cresterea sanselor de success scolar, iar, pe termen lung, accesul pe piata muncii;
 3. Dezvoltarea de programe integrate pentru cresterea accesului si participarii in invatamentul primar a copiilor apartinand grupurilor vulnerabile, inclusive oferirea de stimulente pentru un numar de 2000 de copii, contribuind la asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe piata muncii moderna, flexibila si incluziva;
 4. Reducerea riscului de parasire timpurie a scolii prin organizarea unei campanii de constientizare a aproximativ 20000 de elevi si parinti romi, inclusive implicarea parintilor, institutiilor publice si ONG-urilor locale in prevenirea parasirii timpurii a scolii, infiintand cate un grup de support in fiecare dintre cele 50 de comunitati, pe o perioada de trei ani.
 
Harta centre (click aici) 
 

Activitati 

 • Selectia scolilor si a copiilor;
 • Formarea si activarea grupurilor locale de support; 
 • Training intercultural pentru cadrele didactice;
 • Dotarea Centrelor SDS; 
 • Consiliere pentru copii si parintii acestora; 
 • Campanie de informare si constientizare cu privire la importantei educatiei;
 • Functionare centrelor SDS (activitati specifice SDS, zilnice cu cei 2000 de copii in Centrele SDS); Seminar national cu tema “Educatia copiilor din comunitatile dezavantajate”;
 • Tabere de vara pentru elevii din centrele SDS.  
 

Rezultate: 

Out-put

 • 50 de parteneriate cu scolile selectate si primarii
 • 50 de centre educationale tip „Scoala dupa Scoala”, dotate cu mobilier, echipamente si materiale didactice  necesare derularii activitatilor specifice programului SDS;
 • 250 cadre didactice implicate in derularea programului Scoala dupa scoala
 • 2000 elevi (din care 1000 fete) beneficiari permanenti ai centrelor SDS
 • 4000  persoane beneficiare ale serviciilor de consiliere educationala, ca masura pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii;
 • 20 000 persoane informate in cadrul campaniei privind importanta educatiei scolare;
 • 50 de grupuri de suport functionale
 • Instruirea persoanelor resursa implicate in programul SDS (283 persoane) in cadrul Trainingului intercultural din iulie-august 2011
 • 1 ghid pentru functionarea centrelor SDS – Manualul Centrului SDS
 • 1 procedura de monitorizare a centrelor SDS – Manualul de M&E a proiectului
 • 1 procedura de urmarire a progresului scolar al elevilor beneficiari - Manualul Centrului SDS
 • 1 Ghid de lucru pentru Grupurile Locale de Suport
 • 50 de schite de proiect, realizate de membri GLS, pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului

 

Out-come 

 • Progress academic in randul copiilor beneficiari
 • Prezenta scolara imbunatatita – 80% (media absentelor era de 36 la inceputul proiectului iar dupa primul an s-a redus la 6)
 • Parinti implicati in viata scolara a copiilor 
 • Autoritati locale care contribuie pentru continuarea proiectului.
 • Abandon scolar redus 
 • Cresterea numarului de copii care se inscriu in clasa I
 • Abilitati didactice si pedagogice imbunatatite ale cadrelor didactice  

 

Metodologie 

 
Activitatatea specifica programului Scoala dupa Scoala din Centrele SDS este activitatea principala in jurul careia graviteaza celalalte activitati ale proiectului. Centrele Scoala dupa Scoala functioneaza 4 ore pe zi, in spatii special amenajate in incinta scolii. Fiecare Centru este dotat corespunzator, pentru a se crea un mediu placut si prietenos pentru beneficiari. Programul SDS se desfasoara in continuarea programului scolar obligatoriu, de aceea copiii beneficiaza de masa de pranz, servita in sistem catering. 
 
 
Activitatile care se desfasoara in centre sunt: 
 
 
(i) supraveghere si indrumare in efectuarea temelor, (ii) recuperare si remediere pentru elevii cu dificultati de invatare, (iii) activitati de cunoastere, intercunoastere, dezvoltare personala, (iv) activitati tematice/de tip recreativ si (v) activitati de dezvoltare de deprinderi si abilitati sociale. De asemenea aceasta activitate este sustinuta de campanii de constientizare a importantei educatiei. 
Cele 5 cadre didactice (3 invatatori+ 1 profesor IT si unul de engleza) beneficieaza de cursuri de instruire specifice programului scoala dupa scoala. Nu in ultimul rand, atat copiii, cat si parintii acestora, beneficieaza de consiliere si orientare educationala. 

Fideli principiului ca fara implicarea parintilor este imposibila cresterea participarii scolare a copiilor, am creat spatiul necesar implicarii parintilor in activitatea scoala a copiilor lor si, in acest sens, avem o activitatea care se numeste “formarea si activarea grupurilor de suport”. Prin aceasta activitate se ofera posibilitatea parintilor si autoritatilor locale de a se implica in a sprijini copiii si scoala unde acestia invata.  

In vederea cresterii interesului pentru educatie actionam la nivelul scolii unde se realizeaza consilerea copiilor si parintilor acestora de catre cadrele didactice special instruite in acest sens, dar si la nivelul comunitatii unde in fiecare an din cei 3 derulam o campanie de constientizare a importantei educatiei.  
 

Sustenabilitate 

 • Proiecte, ghid ONG-uri – incurajam si oferim expertiza grupurilor de initiativa si scolilor pentru a elabora proiecte si a aplica pentru continuarea activitatilor centrelor SDS. Oferim expertiza pentru grupurile locale de suport in cazul in care acestea doresc sa se formeze ca si ONG local; 
 • Sprijin pentru scoli pus in practica pasii din metodologia 5349 din 2011;
 • Abordare consililor locale si judetene in vederea alocarii bugetare pentru centrele SDS;
 • Campanie de advocacy si lobby (petitie de sustinere SDS, ghid de bune practici, comisie interministeriala);
 • Formarea unei Aliante Nationale Scoala dupa Scoala.