Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Newsletter
Cum sa...

Cum sa...

Infiintezi un ONG

 

GHID PENTRU INFIINTAREA

UNEI ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE

 

Acest ghid este elaborat pentru facilitatorii din cadrul proiectului cu titlul „Scoala dupa Scoala”, in vederea informarii acestora cu privire la pasii procedurali necesari pentru infiintarea unei organizatii neguvernamentale. Avand in vedere ca facilitatorii lucreaza cu grupurile locale de suport, acest gen de informatii ii ajuta atat pe facilitatori sa poata raspunde prompt si la obiect intrebarilor venite din teren, cat si persoanele din cadrul GLS-urilor care doresc sa aiba mai multe informatii specifice organizatiilor neguvernamentale.

 

Infiintarea unei organizatii neguvernamentale

Asociatiile si fundatiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Legea nr. 246/2005, Legea nr. 305/2008 publicata in MOF nr. 855 din 19/12/2008

 

PROCEDURA INFIINTARII

In vederea dobandirii personalitatii juridice asociatii /fondatorii incheie actul constitutiv si statutul in forma autentica sau atestat de un avocat, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Actul constitutiv are rolul de a consfinti dorinta asociatilor /fondatorilor de a crea o organizatie anume. Statutul descrie organizatia si precizeaza principalele reguli dupa care aceasta lucreaza.

 

La autentificarea / atestarea actului constitutiv si a statutului se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii, dovada sediului, iar la judecatoria in raza careia isi desfasoara activitatea si dovada patrimoniului initial precum si cazierele fiscale ale fondatorilor.

 

Oricare din asociati/fondatori, pe baza imputernicirii date, poate formula o cerere de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul.

  

PASII NECESARI PENTRU INFIINTAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR

 

Pasul I.

Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei - Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG - Str. Apollodor nr. 17, Sectorul 5, Bucuresti.

 

 

In acest sens se trimte prin posta (cu confirmare de primire) sau se depune o cerere si o taxa in cuantum de 5 lei la Ministerul justitiei, Directia de relatii cu publicul si cooperare cu ONG Str. Apollodor nr. 17, Sectorul 5, Bucuresti. Taxa se achita de catre persoanele fizice, imputernicite de asociatie, la orice unitate a Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliu.

Daca se doreste primirea raspunsului prin posta se va mentiona in cerere si adresa de contact si se ataseaza un plic timbrat.

Cererea se depune la Registratura Ministerului Justitiei si in termen de 4 zile lucratoare Ministerul va emite disponibilitatea in cazul prezentarii personale a imputernicitului sau 15 zile in cazul transmiterii prin posta.

(3) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor si institutiilor publice.

(4) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.” (art. 7 din OUG 26/2000 modificata)

Dovada se poate prelungi, in caz de nevoie. In aceasta situatie, trebuie sa depuneti cererea de prelungire cel tarziu in ziua expirarii dovezii initiale.

 

Pasul II.

Redactarea statutului si a actului constitutiv

 

Actul constitutiv al asociatiei/fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

Pentru asociatie:

1.      datele de identificare ale asociatilor : nume sau denumirea (daca sunt persoane juridice),

2.      domiciliul sau sediul asociatilor

3.      exprimarea vointei de asociere si a scopului propus

4.      denumirea asociatiei

5.      sediul asociatiei

6.      durata de functionare a asociatiei (pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau pe termen nedeterminat)

7.      patrimoniul initial – in bani sau in natura, in valoare de cel putin un salar minim brut pe economie, la data constituirii

8.      componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei

9.      persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice

10.    semnaturile asociatilor

 

Pentru Fundatie

 

1.      datele de identificare ale fondatorului/ fondatorilor: nume/ denumire si domiciliul/ sediul fondatorilor

2.      scopul fundatiei

3.      denumirea fundatiei

4.      durata de functionare

5.      patrimoniul initial - in natura sau in numerar, in valoare totala de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii

6.      componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei

7.      persoana/persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice

8.      semnaturile fondatorului/ fondatorilor

 

Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

 

Pentru Asociatie


1.      toate informatiile cuprinse in actul de constituire

2.      explicitarea scopului si obiectivelor asociatiei

3.      modul de dobandire si pierdere a calitatii de membru

4.      drepturile si obligatiile asociatilor

5.      categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei (adica proveninenta resurselor pe care le va folosi asociatia pentru a isi desfasura activitatile)

6.      atributiile organelor de administrare si control ale asociatiei

7.      destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei

 

Pentru Fundatie

 

1.      toate informatiile cuprinse in actul de constituire

2.      explicitarea scopului si obiectivelor asociatiei

3.      categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei (adica proveninenta resurselor pe care le va folosi fundatia pentru a isi desfasura activitatile)

4.      atributiile organelor de conducere, administrare, control

5.      procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control pe parcursul existentei fundatiei

6.      destinatia bunurilor in cazul dizolvarii


Intalnirile pentru elaborarea elementelor care sunt cuprinse in statut

 

In cadrul acestor intalniri, este important ca sa fie cat mai multe persoane, de regula membri fondatori ai viitoarei organizatii. In acest sens, acestia trebuie sa participe activ la identificarea tuturor elementelor de fond pe care ei le considera necesare pentru ca organizatia sa functioneze. Un aspect important este cel legat de elaborarea viziunii, misiunii, scopului, obiectivelor, actiunilor. Acestea trebuie sa reflecte dorintele si asteptarile tuturor membrilor fondatori. De aceeea, in cadrul acestor intalniri, trebuie sa existe un consens si o intelegere care trebuie sa fie prezenta si pe perioada de viata a organizatiei. Ca sa fie eficienta intalnirea, sunt situatii in care sunt invitati moderatori cu experienta in dezbateri. Acestia incearca pe perioada de elaborare si identificare a asteparilor, sa preia informatiile de la toti membri fondatori, asteptari care se transpun in elementele de fond ale statutului.

 

Pasul III.

Dovada sediului

 

 

Dovada sediului poate fi:

-          contract de inchiriere

-          contract de comodat (inchiriere cu titlu gratuit)

-          acte de proprietate in cazul includerii imobilului in patrimoniul initial. De notat faptul ca in cazul acesta se transmite ireversibil dreptul de proprietate catre asociatie/fundatie, persoanei fizice proprietara ne mai putandui-se restitui bunul in momentul dizolvarii.

In unele cazuri se solicita si acordul asociatiei de proprietari.

Pe langa documentul de mai sus se prezinta si un extras al Cartii funciare in care este inscris   imobilul unde s-a stabilit sediul.


 

Pasul IV

Autentificarea/atestarea statutului si a actului constitutiv

 

 

In acest moment veti avea nevoie de :

·         actul de constituire

·         statutul

·         dovada sediului

·         taxa - variabila de la notar la notar

·         dovada de disponibilitate a denumirii

Recomandam autentificarea in minim noua exemplare, sase exemplare trebuind depuse la Judecatorie in vederea inscrierii organizatiei.

Autentificarea se face da catre un birou notarial, iar atestarea de catre un avocat.

In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie.

 

 

Pasul V

Dovada patrimoniului

 

 

Dovada patrimoniului consta in foaia de varsamant de la banca sau CEC. In situatia aportului in natura dovada se poate face prin facturile de achizitie sau raportul de evaluare tehnica.


 

Pasul VI

Obtinerea cazierului fiscal pentru membrii fondatori

 

 

Conform ultimelor reglementari (Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobata prin Legea 410 / 2002 si modificata prin OG 86/2003 cu intrare in vigoare din din 01.09.2003) la constituire este necesar si cazierul fiscal al tuturor membrilor fondatori.

Cazierul se obtine de la Directia Generala a Finantelor Publice din judetul in care membrul fondator isi are domiciliul.

Se percepe o taxa de 20 lei iar termenul de eliberare este de aproximativ 2 zile.

 

 

Pasul VII.

Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul.

 

           

Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:

 

-          Cerere tip.

-          Actul constitutiv si statutul – cinci/sase exemplare originale in functie de cerintelefiecareijudecatorii

-          Dovada privind disponibilitatea denumirii

-          Dovada existentei sediului asociatiei

-          Dovada patrimoniului initial

-          Cazierele fiscale

-          Taxa de timbru si timbru judiciar de 0,15 lei.


Procedura de acordare a personalitatii juridice este necontencioasa, realizandu-se in camera de consiliu si mai rar in sala de sedinta.

Daca judecatorul constata indelinirea tuturor conditiilor de forma si fond va pronunta incheierea de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Dupa trecerea termenului de recurs de 5 zile de la comunicare se legalizeaza hotararea judecatoreasca (cerere de legalizare, taxa judiciara si timbru judiciar pentru fiecare exemplar legalizat).

Se poate solicita si certificatul de inregistrare (cerere, taxa judiciara si timbru de 0,15 lei).

 

 

Pasul VIII.

Obtinerea Codului Fiscal

 

 

Pentru obtinerea codului fiscal trebuie sa depuneti la administratia financiara in raza careia aveti sediul urmatoarele documente:

 

-          cerere tip in doua exemplare

-          copie dupa statut si act constitutiv

-          copie dupa dovada sediului

-          copie dupa hotararea judecatoreasca

Toate copiile trebuiesc insotite si de originale, pentru a se stabili conformitate cu acestea, fiind restituite ulterior.

 

  

CERERE

Pentru acordarea disponibilitatii denumirii

 

 

1.      Solicitantul:

·         Numele/Denumirea :  ........................................

·         Domiciliul/Sediul: ....................................

 

 

2.      Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociatie, fundatie, federatie) pentru care se solicita verificarea: .................................

 

 

3.      Denumirea a carei verificare se solicita: ..........................

 

 

4.      Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr.26/2000 si Legii 246/2005

 

 

5.      Tariful achitat: …… lei , conform: chitantei nr.  .............

 

 

6.      Data: .................................

 

 

7.      Semnatura solicitantului: .....................................